Førstehjælp ved trafikuheld

4 trin til håndtering af færdselsuheld

1. Skab sikkerhed

  • Sørg først for din egen sikkerhed
  • Herefter sikres øvrigt indblandede i trafikuheldet
  • Benyt havariblink og sikkerhedsvest
  • Opsæt advarselstrekant
  • Nødflyt kun, hvis det er absolut nødvendigt


2. Vurdér personen

  • Undersøg først personens bevidsthed
  • Undersøg dernæst om personen har frie luftveje
  • Undersøg personens vejrtrækning: Se, føl, lyt
  • Undersøg personens hud for tegn på kredsløbssvigt (blog, kold, svedende)


3. Tilkald hjælp - Ring 112

  • Livstruende blødninger standses inden der tilkaldes hjælp


4. Giv førstehjælp

  • Bevidstløse med normal vejrtrækning lægges i stabilt sideleje
  • Bevidstløse uden normal vejrtrækning ydes hjerte-lunge-redning
  • Andre tilskadekomne ydes psykisk førstehjælp ved roligt adfærd og samtale