Førstehjælp ved trafikuheld

4 trin til håndtering af færdselsuheld

1. Skab sikkerhed

 • Sørg først for din egen sikkerhed
 • Herefter sikres øvrigt indblandede i trafikuheldet
 • Benyt havariblink og sikkerhedsvest
 • Opsæt advarselstrekant
 • Nødflyt kun, hvis det er absolut nødvendigt


2. Vurdér personen

 • Undersøg først personens bevidsthed
 • Undersøg dernæst om personen har frie luftveje
 • Undersøg personens vejrtrækning: Se, føl, lyt
 • Undersøg personens hud for tegn på kredsløbssvigt (blog, kold, svedende)


3. Tilkald hjælp - Ring 112

 • Livstruende blødninger standses inden der tilkaldes hjælp


4. Giv førstehjælp

 • Bevidstløse med normal vejrtrækning lægges i stabilt sideleje
 • Bevidstløse uden normal vejrtrækning ydes hjerte-lunge-redning
 • Andre tilskadekomne ydes psykisk førstehjælp ved roligt adfærd og samtale