Førstehjælps 4 hovedpunkter

På rejsen gennem livets veje er det ikke nok kun at kende til dæktryk og den rette olie - din personlige beredskabsplan bør også inkludere en grundig forståelse af førstehjælp. 

Ligesom du betaler din vejafgift og sikrer, at bilen er køreklar, skal du være udstyret med viden om førstehjælp, så du kan handle beslutsomt og korrekt, hvis uheldet er ude.

Hvad er det første man gør ved førstehjælp?

At være involveret i er færdselsuheld eller være vidne til folk, der kommer til skade, er aldrig en rar oplevelse. Heldigvis sker det sjældent, at enkelte personer er med i et biluheld. Desværre er de fleste bilister også dårligt forberedt på situationen, og det er sikkert også lang tid siden, at de de sidst har haft en førstehjælps kursus.

4 hovedpunkter i førstehjælp

Med kendskab til førstehjælps 4 hovedpunkter, er du bedre forberedt og kan hjælpe situationen betydeligt, indtil der kommer hjælp fra politi eller ambulance.

Punkt nummer 1:

 • Skab sikkerhed

Før du yder hjælp, skal du sikre dig, at både du og de tilskadekomne er i sikkerhed. Ved trafikulykker skal du tænde havariblinket, og opstille en advarselstrekant.

Punkt nummer 2:

 • Vurder personen ved at bruge ABC reglen

Når du har skabt sikkerhed, skal du tjekke, om personen er ved bevidsthed. Tal højt til vedkommende, rusk i dem, men vær opmærksom på rygskader. Hvis vedkommende ikke reagerer, er personen bevidstløs. Råb efter hjælp og påbegynd straks førstehjælp ved brug af ABC reglen.

Hvad er ABC reglen?

Airway: Sikre frie luftveje ved at bøje hovedet tilbage og løfte underkæben.

 • Hvis der er flere involveret, er det sjældent dem, der råber højest, som har mest brug for hjælp. Kan de råbe, er det tegn på, at de har frie luftveje.
 • Ved bevidstløse personer, kan de have akut brug for hjælp til at sikre frie luftveje.
 • Vend dem om på ryggen, bøj hovedet tilbage og løft underkæben.
 • Her vil du nemt kunne se, om de har noget, der blokerer deres luftveje.
 • Når du har sikret frie luftveje, går du videre til næste skridt.

Breathing: Kontroller om personen trækker vejret.

 • Find ud af, om vedkommende trækker vejret. Læg dit øre tæt til deres næse eller mund, så du både kan se, føle og høre, hvorvidt de trækker vejret og er i live.
 • Trækker vedkommende ikke vejret, skal du ringe 112 og derefter påbegynder du straks hjerte-lunge-redning til hjælpen er fremme.

Circulation: Se efter tegn på problemer med blodkredsløbet.

 • Hvis vedkommende trækker vejret, bør du kigge efter, om personen har problemer med blodkredsløbet. Er deres hud bleg, kold og klam? 
 • Viser de tegn på liv, men deres bevidsthed er påvirket, kan det være tegn på, at de har problemer med blodcirkulationen.

Punkt nummer 3: Tilkald hjælp

 • Ring 112!

Hvis du ikke allerede har ringet 112 og råbt på hjælp i nærområdet, skal du gøre det omgående. Fortæl alarmoperatøren, hvor ulykken er sket, hvor mange der er kommet til skade, hvor du ringer fra, og giv dem besked på alt, hvad de ber om.

Punkt nummer 4: Giv førstehjælp

 • Yd førstehjælp! 

Førstehjælp er ikke nødvendigvis hjertemassage og mund til mund, som mange måske forbinder med ordet.
Førstehjælp kan betegnes som alt den hjælp du kan give til de tilskadekomne. Hvad end det er psykisk hjælp med en trøstende hånd på skulderen eller blot at snakke med vedkommende.

Snak med den tilskadekomne, hvis de er bevidste, fortæl dem, hvad du vil gøre, og hvordan du vil hjælpe dem.

Husk førstehjælpskasse og de fire hovedpunkter

Ligesom du helst ikke vil køre uden ABS-bremser eller airbags, bør du ikke navigere livets strækninger uden en basisforståelse for førstehjælp. Det er et sikkerhedsudstyr for livet, der bør være lige så velkendt som hornet på din bil. 
Ved at holde din forståelse for førstehjælp ved lige og at have en førstehjælpskasse i bilen, er du rustet bedst muligt, hvis uheldet skulle opstå – det er vejen til sikkerhed for alle på din vej.